Missie en Visie

Hospice de Witte Roos

Missie

Hospice de Witte Roos is er voor eenieder, ongeacht levensovertuiging of culturele- en maatschappelijke achtergrond. Het is een plek waar gastbewoners, hun naasten, overige familie en vrienden zichzelf kunnen zijn en zich “thuis” voelen. Een huis waar veel mogelijk is en waar niets moet. Privacy en het behouden van de eigen regie van de bewoner staan voorop.

Het team van de Witte Roos zorgt voor een goed klimaat om de gastbewoners met zorg en aandacht bij te staan. Wij bieden palliatieve (terminale) zorg door een deskundig multidisciplinair team. De diverse samenstelling van het team, de kwaliteiten en ervaring van elk teamlid, leveren een belangrijke bijdrage aan het comfort van de bewoners en de sfeer in het hospice.

Visie

Palliatieve zorg is niet gericht op genezing maar op symptoom – en pijnbestrijding en comfort. Dit wordt afgestemd op de wensen en behoefte van onze gastbewoners. Hierbij wordt niet alleen aandacht geschonken aan de lichamelijke ongemakken. Wij hebben ook aandacht voor uw, geestelijke, sociale en spirituele behoeftes. We streven ernaar de kwaliteit van leven in de laatste levensfase zo hoog mogelijk te houden. De verpleegkundigen bieden betrokkenen zorg met gepaste distantie.

U behoudt uw eigen huisarts. Onze hospice arts zal gezamenlijk met uw arts streven naar de beste zorg voor u. Onze verpleegkundige Complementaire Zorg heeft veel aandacht voor uw welbevinden en welzijn. Naast de optimale bestrijding van pijn is er veel aandacht voor alternatieven die verlichting kunnen geven.

Hospice kamer

Doelstelling

Hospice de Witte Roos biedt plek voor kwalitatieve zorg aan haar gastbewoners in de laatste fase van hun leven, alsmede het bevorderen van de integratie van het stervensproces en de dood in het dagelijks leven. Hierbij wordt de individuele levensstijl van de gastbewoners zoveel mogelijk gerespecteerd. Waardoor de gastbewoners en zijn/haar naasten een positieve beleving hebben van de huidige levensomstandigheden.