FAQ

Wij beantwoorden al
jouw vragen

Mijn vader/moeder is ziek, ik zoek nog een plek

U kunt telefonisch contact met ons opnemen voor informatie. De zorg coördinator zal u te woord staan en een afspraak maken voor kennismaking en rondleiding. Hij/zij zal u uitleggen wat de mogelijkheden zijn en hoe verder te handelen.

Ben ik goed verzekerd?

Er zijn twee soorten “kosten” die u maakt tijdens een opname in een hospice. De eerste daarvan is de zorg. Deze valt onder de basis verzekering en wordt standaard vergoed door uw zorgverzekeraar.

Tijdens uw verblijf hanteren wij een eigen bijdrage van € 40,- per dag. Hierin zitten de kosten voor de maaltijden, het wassen kleding, tv/internet, verzorgingsproducten en overige voorzieningen. 

Als u aanvullend verzekerd bent betaalt uw zorgverzekeraar deze kosten geheel of gedeeltelijk terug. Neem contact op met uw zorgverzekeraar hierover.

In sommige gevallen is het financieel niet mogelijk voor een gastbewoner om aan de eigen bijdrage van € 40,- te voldoen. Wij vinden dat financiën nooit een beletsel mogen zijn voor een verblijf in de Witte Roos. We zullen gezamenlijk met u naar een oplossing zoeken en de eigen bijdrage aanpassen naar draagkracht. 

Ik ben overbelast als mantelzorger

Ons doel is om de mantelzorgers zoveel als mogelijk te ontzorgen en ontlasten. Wij nemen de zorg volledig van u over. U kunt altijd bij ons terecht voor vragen of om uw zorgen te delen. Ook bij regelzaken bieden wij ondersteuning. Er zijn in het hospice 24/7 professionele zorgverleners aanwezig om u te steunen. 

Voor wie is het hospice?

Hospice de Witte Roos  is er voor iedereen met een levensverwachting van minder dan 3 maanden.  Is geen behandeling meer mogelijk of is de keuze gemaakt deze te staken dan kunt u bij ons terecht.

Welke zorg wordt er geleverd?

Het is belangrijk dat u zich thuis voelt in het hospice. Daarom is het prettig kennis te maken voor opname om wensen en verwachtingen uit te spreken.

Wij nodigen u en/of uw mantelzorgers van harte uit langs te komen voor een gesprek en rondleiding. Zodat u sfeer kan proeven. Als er geen match is adviseren wij u welke andere mogelijkheden er zijn die wellicht beter bij uw situatie passen.

Hoe moet ik een opname regelen?

Veel mensen gaan zelf of in samenspraak met behandelend arts op zoek naar een hospice. U bent bij ons altijd welkom voor een 1e kennismaking en rondleiding. Echter de opname zelf wordt geregeld door uw behandelend arts.

Vraag aan uw arts of hij/zij een verwijzing wil doen naar het hospice. Zodra wij deze binnen hebben zullen we contact met u en betrokken zorgverleners opnemen om afspraken te maken over de opname.

Alles over palitieve sedatie

In de laatste fase, wanneer de symptomen zoals pijn, benauwdheid en discomfort niet meer te bestrijden zijn kan de arts besluiten palliatieve sedatie in te zetten om het lijden te verlichten.

In een notendop: De arts en verpleegkundigen houden de  gastbewoner in slaap zodat het natuurlijk sterfproces zijn beloop kan hebben. De verpleegkundigen geven u graag meer uitleg hierover.

Betrokken huisartsen

Bij voorkeur blijft uw eigen huisarts betrokken. Het kan zijn dat de afstand van uw huisarts naar het hospice te ver is en het voor hem/haar. Dan zal uw dossier overgedragen worden aan de arts waar wij mee samenwerken. Wij werken met 2 huisartsen samen. Dit zijn Dr. R. Akram ( Zorgcentrum Akram ) en Dr. K. Neuteboom ( SHG Gezondheidscentrum Leidschenveen ) Op deze wijze kunnen wij adequate zorg bieden en de kwaliteit van zorg waarborgen.

Wij zorgen voor de juiste match

Het is belangrijk dat u zich thuis voelt in het hospice. Daarom is het prettig kennis te maken voor opname om wensen en verwachtingen uit te spreken.

Wij nodigen u en/of uw mantelzorgers van harte uit langs te komen voor een gesprek en rondleiding. Zodat u sfeer kan proeven. Als er geen match is adviseren wij u welke andere mogelijkheden er zijn die wellicht beter bij uw situatie passen.

Heeft Hospice De Witte Roos samenwerkingspartners?

Hospice de Witte Roos werkt intensief samen met diverse zorgaanbieders en instanties. Voor diagnose, behandeling, nazorg, extra ondersteuning, maar ook het voorkomen van klachten en vroege tijdige opsporing. Als schakels in de keten sluiten alle stappen naadloos op elkaar aan. Hierdoor kan Hospice de Witte Roos kwalitatief goede zorg- en dienstverlening bieden aan huidige en toekomstige gastbewoners